Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez stronę internetową www.novelle.pl (dalej zwaną Witryną) przez Z.U.H Meblonowak Jan Nowak, który jest administratorem danych osobowych (dalej zwanym Novelle). Dane kontaktowe administratora danych: ul. Opolska 127, 46-380 Dobrodzień, tel. 34 357 51 28 mail: novelle@novelle.pl, NIP 5751009122.

2. Novelle dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności osób, których dane oraz inne informacje przetwarza podczas korzystania z Witryny oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwnaym dalej RODO.

3. Jakie dane zbiera Witryna w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

pliki cookie zapisują dane sesyjne dla użytkowników i pracowników sklepu. Oddzielne pliki cookie dla każdego klienta i pracownika przechowywane są w pamięci cache przeglądarki internetowej.

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies Witryna może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. "web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

4. Jakie dane osobowe zbiera Witryna podczas zamawiania drukowanej formy katalogu przy dostawie drogą pocztową?

Witryna zbiera następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zamawiania usługi wysyłki drukowanego katalogu.

nazwisko i imię,
adres zamieszkania ,
adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
adres poczty elektronicznej,

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania wysyłki katalogu.

5. Jakie dane osobowe zbiera Witryna podczas zapisu do newslettera?

Witryna zbiera następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku zapisu do newslettera.

adres poczty elektronicznej,

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla wysyłki newslettera.

6. Jaki jest cel i podstawa przetwarzania danych osobowych?

Novelle przetwarza dane osobowe wyłącznie dla określonych i zgodnych z prawem celów, dla potrzeb umożliwienia Państwu korzystania z produktów i usług świadczonych przez Witrynę (6 ust. 1 b) i c) RODO). Dane osobowe zbierane są w zakresie koniecznym do osiągnięcia realizowanego celu. O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwo adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Witryny Novelle oraz w celu promocji wydarzeń związanych z działalnością firmy (art. 6 ust. 1 a). Państwa zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie.

7. Komu możemy udostępnić dane?

Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz.
Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych. W szczególności w celu realizacji umowy Witryna może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów:

dostawca przesyłek:
Centrala Poczty Polskiej S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa dane mogą zostać udostępnione właściwym organom, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

8. Jakie mają Państwo prawo w związku ze swoimi danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od Novelle dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także możemy na Państwa żądanie przenieść dane osobowe do innego administratora danych. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Novelle, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń dotyczących zawartej z Państwem umowy.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

10. Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak jak wyżej wskazano  korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych).

 11. Jakie stosujemy środki techniczne?

Witryna dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych.

Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa.

12. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie prosimy o kontakt pod adresem: novelle@novelle.pl. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Novelle w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane w pkt. 1 powyżej dane kontaktowe.

13. Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: novelle@novelle.pl.
 

Polityka cookie

Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do serwisu internetowego www.novelle.pl. Jeżeli korzystasz z serwisu www.novelle.pl, wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie ciasteczek, możesz o tym zdecydować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub zrezygnować z używania strony www.novelle.pl.

Czym są pliki Cookies („Ciasteczka”)?

Ciasteczka (ang. cookies) są to informacje tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika. Ciasteczka zawierają najczęściej informację o stronie, która je wygenerowała, unikalny numer oraz czas przechowywania. Domyślnie tylko serwer, który wygenerował Ciasteczko, może je odczytać.

Do czego stosowane są pliki Cookies?

Ciasteczka są stosowane celem:

  • optymalizacji korzystania z serwisu internetowego
  • wygody użytkowania serwisu
  • dostosowania zawartości stron do preferencji użytkowników
  • do zbierania anonimowych statystyk

Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku korzystania z takich mechanizmów stron jak: liczniki odwiedzin, sondy, zakupy przez stronę, strony wymagające logowania, wyświetlanie reklam, monitorowanie aktywności odwiedzających i innych.

Ciasteczka używane na stronie www.novelle.pl nie są używane do identyfikacji tożsamości użytkowników.
Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych komputerze, tablecie lub smartphonie Użytkownika.

Z jakich plików Cookies korzystamy?

Na stronie www.novelle.pl mogą być stosowane dwa rodzaje plików Cookie:

  • sesyjne – pozwalają na korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu, są kasowane po zamknięciu przeglądarki.
  • stałe – pozwalają na korzystanie z niektórych funkcji serwisu, gromadzą dane statystyczne – pozostają na Twoim dysku do czasu ich wygaśnięcia.

Korzystając z serwisu www.novelle.pl, możesz otrzymać ciasteczka z serwisów zewnętrznych współpracujących podmiotów: Facebook, Google.

Usuwanie plików Cookies

Przeglądarki internetowe domyślnie zezwalają w ustawieniach na przyjmowanie ciasteczek.
Masz możliwość zmiany tych ustawień tj. zmianę aby ciasteczka były blokowane w całości, części lub aby przeglądarka informowała nas w przypadku, gdy ciasteczka są zapisywane na twoim urządzeniu.
Szczegółowe informacje na tema blokowania Ciasteczek, znajdziesz na stronie lub w pomocy twórcy oprogramowania przeglądarki, z której Korzystasz.
Pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się na blokadę ciasteczek, może to negatywnie wpłynąć lub uniemożliwić funkcjonowanie określonych funkcji, czy obszarów strony.